Công văn Số:1152/QLCL-QLT về việc tổ chức thi đánh gia năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Có thể bạn quan tâm

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Việt Đợt 3 ngày 31/8/2023 tại Trường Hữu Nghị 80