Công văn Số:1152/QLCL-QLT về việc tổ chức thi đánh gia năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Có thể bạn quan tâm

Quyết định về việc công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt kỳ thi ngày 22/6/2024